Vilkår om overvåking må synliggjøres i saksframstilling eller innstilling. Still vilkår om overvåking der det er nødvendig:

  • Still vilkår dersom planen eller tiltaket medfører vesentlige negative virkninger for miljø eller samfunn.
  • Vilkårene skal beskrive hvem som skal gjennomføre overvåkingen, hvordan den skal gjennomføres, hvor lenge de skal vare, samt frekvens og omfang.
  • Vilkårene skal være forpliktende for forslagsstiller. Det bør også gå fram av vedtaket hvordan man sikrer at overvåkingskravene følges opp.

Lenke til KU-side om overvåking (Artikkelside)

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid