Det skal stilles vilkår for å unngå, begrense, istandsette og om mulig kompensere vesentlige virkninger for miljø og samfunn, der det er hjemmel for dette.

Vilkår om avbøting gjelder planer eller tiltak med vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og det ikke har vært mulig å avbøte virkningene.

  • Vis hvordan avbøtende tiltak kan redusere konsekvensgraden. Dette må skilles tydelig fra konsekvensgraden uten avbøtende tiltak.
  • Det er viktig at slike vilkår kommer tydelig fram i saksframlegg eller innstilling. Vilkårene bør begrunnes.
  • Der det er ulike valg om forebygging, bør alternativene begrunnes med hvordan de reduserer konsekvenser. Vilkårene skal være forpliktende for forslagsstiller. Det bør gå fram av vedtaket hvordan man sikrer at vilkårene blir fulgt opp.

Les mer om forebygging av virkninger her (lenke til side om avbøting)

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid