Utgangspunktet for arbeidet med konsekvensutredningen er å sette seg godt inn i dagens situasjon i det området planene ønskes gjennomført. Det er viktig å forstå hvorfor det er riktig å starte planleggingen, og hva en skal oppnå med den.

I denne veilederen finner du oversikt over hvilke vurderinger du bør gjøre før du vurderer miljøkonsekvenser av planen eller tiltaket.

  1. 1 Krav etter forskrift om konsekvensutredning Rammer for hva som bør gjøres av forarbeid
  2. 2 Vurdere nullalternativet Utvikling i utredningsområdet, uten at planen eller tiltaket gjennomføres?
  3. 3 Overordnede planer Viktige hensyn som bør tas om framtidig bruk av arealer
  4. 4 Vurdere alternativer til planen eller tiltaket Gode alternativer kan redusere negative virkninger på miljøet
  5. 5 Vurdere usikkerhet Synliggjør usikkerhet som er relevant for beslutningstaker

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid