Relevant og oppdatert kunnskap om klima- og miljøtema, og vurderinger av planen eller tiltakets virkninger på disse, gir et nødvendig grunnlag for å ta gode beslutninger.  

Med kunnskapsgrunnlaget til en konsekvensutredning mener vi: 

 • data i kart eller fra andre kilder
 • metoder for innhenting av kunnskap som er anbefalt av sentrale fagmyndigheter

I denne veilederen finner du oversikt over kilder til eksisterende kunnskap, og råd om vurderinger som bør gjøres ved innhenting av kunnskap. Den kan brukes når du skal:

 • vurdere KU-plikt
 • utarbeide plan- eller utredningsprogram
 • utforme konsekvensutredningsrapporten 
 • kvalitetssikre innhold før høring
 1. 1 Krav etter forskrift om konsekvensutredning Rammer for hva som skal innhentes av kunnskap
 2. 2 Bruk eksisterende kunnskap Finn relevant og tilgjengelig informasjon
 3. 3 Er kunnskapsgrunnlaget tilstrekkelig? Sjekkliste for å vurdere kvaliteten på kunnskapsgrunnlaget
 4. 4 Innhente ny kunnskap? Hvis det mangler informasjon om viktige forhold, skal ny kunnskap innhentes
 5. 5 Metode og fagkompetanse Bruk metoden myndighetene anbefaler, og fagfolk med relevant kompetanse
 6. 6 Hvordan levere data til offentlige databaser? Gjør innsamlede data tilgjengelige for alle

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid