Dette er vurderinger som må gjøres både av ansvarlig myndighet, forslagsstiller og utredere, avhengig av hvor man er i prosessen.

Berørte parter og interesserte som skal vurdere en konsekvensutredning i forbindelse med høring, har også nytte av å bruke kontrollspørsmålene.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid