Denne veilederen skal brukes trinnvis for å vurdere virkninger av ulike typer forurensning i planlegging av bruk av arealer. Disse vurderingene skal til slutt inngå i en samlet vurdering av alle fagtema knyttet til klima og miljø.

  1. 1 Vurdere virkninger av hvert enkelt forurensningstema
  2. 2 Vurdere konsekvens for hvert forurensningstema
  3. 3 Vurdere konsekvenser av forurensning
  4. 4 Sammenstille konsekvensene for alle klima- og miljøtema

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid