Helseplager grunnet støy er det miljøproblemet som rammer flest personer i Norge.

Å forebygge at flere mennesker utsettes for høye støynivåer er et nasjonalt mål. God arealplanlegging og forebyggende tiltak er det viktigste verktøyet for å nå målene.

  1. 1 Virkninger av støy og vibrasjoner
  2. 2 Sammenstille virkninger av forurensning

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid