Denne veilederen skal brukes trinnvis for å vurdere virkninger av ulike typer forurensning i planlegging av bruk av arealer. Disse vurderingene skal til slutt inngå i en samlet vurdering av konsekvens av planen eller tiltaket, for alle fagtema knyttet til klima og miljø.

  1. 1 Vurdere virkninger av hvert enkelt forurensningstema
  2. 2 Sammenstille virkninger av forurensning
  3. 3 Vurdere samlet konsekvens for alle miljøtema

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid