Sentrale veiledere i arealplanlegging

Disse veilederne er sentrale i kommunens arealplanlegging. De er hentet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kartverket.

Denne siden er utarbeidet i samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Miljødirektoratet.