Klagen sendes kommunen

Tillatelse eller avslag gitt av kommunen kan påklages til fylkesmannen. Dette følger av naturmangfoldloven § 18 fjerde ledd.

Klagen skal sendes kommunen. Hvis kommunen gir medhold i klagen er saken avsluttet.

Avslår kommunen klagen, eller gir delvis medhold, skal klagen sendes videre til fylkesmannen for behandling.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid