Hvilke tiltak er allerede prøvd ut?

Kommunen skal vurdere om relevante og rimelige tiltak er prøvd for å avverge skade. 

Eksempler på avvergende tiltak:

  • Øke uttaket av arten gjennom ordinær jakt.
  • Regulere minsteareal. Det følger av hjorteviltforskriften § 7.
  • Ta ut problemdyr gjennom jakt.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid