Kommunestyret bør delegere beslutningsmyndigheten videre til viltnemd eller kommunal viltforvalter for å sikre en effektiv håndtering av slike situasjoner.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid