Etter at beslutningen om å felle dyret er tatt

Regler om våpen og ammunisjon skal følges også ved felling av vilt utenom jakttid. Reglene kan fravikes hvis dette er strengt nødvendig for å ivareta en rask og effektiv felling i vanskelige situasjoner.

Den som gjennomfører fellingen skal være registrert i jegerregisteret og ha betalt jegeravgift. Skyteprøve skal være avlagt for siste jaktår hvis uttaket gjelder storvilt.

Utenfor jakttid skal dyret alltid tilfalle kommunen, og kan ikke overlates til den jaktberettigede.

I praksis innebærer det at kommunen selger de delene av viltet som kan omsettes, og at inntektne tilfaller det kommunale viltfondet.

Ingen klagemulighet

Beslutningen regnes ikke som enkeltvedtak, og kan derfor ikke påklages.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid