Kommunen kan felle vilt av hensyn til allmenn sikkerhet og ferdsel:

  1. Når individer oppholder seg på trafikkerte eller tettbygde områder, og utgjør en fare for skade på person eller skaper trafikkfarlige situasjoner. Dette gjelder bestemte individ av hjortevilt og villsvin.
  2. Når særlig aggressive individer av knoppsvane eller kanadagås oppholder seg på områder hvor de utgjør fare for skade på person eller hindrer ferdsel.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid