Når kan jakttiden for hjortevilt reguleres?

Jakt på hjortevilt kan reguleres i tre tilfeller:

  1. Elg- og/eller hjortejakt antas å hindre annen utøvelse av friluftsliv
  2. Elg- og/eller hjortejakt reduserer muligheten for annen jaktutøvelse
  3. Kommunen har arealer som er viktige for reindriftsnæring i jaktperioden

Du finner informasjon om mulighetene til å innskrenke jakttidene i retningslinjer til forskriften. Retningslinjen finner du på Lovdata. De ligger nedenfor forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022.

Jakttidene er regulert av jakttidsforskriften § 2.

Her finner du generell informasjon til jegere om jakt- og fangsttider: 

Det kan være nyttig for kommunen å kjenne til denne, og vise til den i dialog med jegere. Jakttidsveilederen omfatter alle arter som kan jaktes eller fangstes.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid