Fellingstillatelser

Det er ikke nødvendig å søke om fellingstillatelse for godkjente vald hvert år. 

Kommunen registrerer antall tillatte felte dyr i Hjorteviltregisteret. 

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid