Denne veilederen gjelder for deg som skal bestille kartlegging av naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.  

Veilederen er oppdatert med informasjon om hvordan du bestiller kartlegging i 2020 og hvilke krav som gjelder. Et viktig krav er at Miljødirektoratets kartleggingsinstruks følges.

Naturtypene i instruksen er definert med Natur i Norge (NiN) og omtales som naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.

Hvis du har spørsmål, kontakt Miljødirektoratet: ninkartlegging@miljodir.no

Se også opptak fra webinar hvor informasjonen på denne siden blir gjennomgått.

Mer informasjon om kartlegging av naturtyper finner du her:

Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks kan gi grunnlag for å vurdere innsigelse i arealplansaker etter plan- og bygningsloven.

Mer informasjon om hvordan resultater fra kartlegging av naturtyper brukes i arealforvaltning finner du her:

  1. 1 Hvem kan bestille kartlegging av naturtyper?
  2. 2 Krav til kartleggingen
  3. 3 Hvordan bestille kartlegging av naturtyper?
  4. 4 Slik kan du laste ned og bruke kartleggingsdata

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid