Målgruppen for denne veilederen er oppdragsgivere som skal bestille kartlegging av naturtyper etter Miljødirektoratet instruks, for eksempel:

  • tiltakshaver
  • kommune
  • statsforvalter (tidligere fylkesmannen)
  • sektormyndigheter

Veilederen gjelder også for deg som er nøkkelperson i et kartleggingsoppdrag og skal søke om tilgang til våre digitale bestillings- og kartleggingsverktøy på vegne av en oppdragsgiver.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid