Rapportering

Tilsyn av avløpsanlegg må generere en rapport til ansvarlige og til forurensningsmyndigheten i kommunen. Anleggseier skal levere en egenrapport til kommunen etter kravet i tillatelsen.

Den ansvarlige for private avløpsnalegg større enn 50 pe plikter etter § 13-16 årlig å rapportere nødvendige opplysninger til kommunen innen 1. februar. Rapporteringen danner grunnlag for tilsyn.

Kommunen skal legge inn en årlig kontrollrapport for alle avløpsanlegg i Altinn innen 15.februar. Dette er forankret i forurensningsforskriften § 13-16. Rapporten skal inneholde nødvendige opplysninger om alle avløpsanlegg og utslipp fra disse.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid