Kommunen har mulighet til å legge inn supplerende tekstmeldinger til egne innbyggere.

Tekstene supplerer den automatisk genererte prognosen og eventuelle tekstmeldinger som Meteorologisk institutt har lagt ut om forurensningssituasjonen.

Målgrupper for tekstmeldingene

Målgruppen for varslingstjenesten er innbyggere med ulik interesse for luftkvalitet og ulik mulighet til å bruke og forstå informasjonen.

Meldingene må være relevante for ulike målgrupper.

Følsomme personer

Følsomme personer som er sårbare for luftforurensing må ha mulighet til å beskytte seg. Dette kan være:

 • personer med helseutfordringer som astma, alvorlig luftveissykdom eller alvorlig hjerte- og karsykdom
 • eller personer med ansvar for barn med slike utfordringer.

Allmennheten

Allmennheten, det vil si innbyggere som ønsker å holde seg oppdatert om luftkvaliteten der de befinner seg eller å kjenne til hvorfor myndighetene vil redusere utslippene eller som ønsker å bidra til å redusere utslippene.

Tiltakshavere

Tiltakshavere som kan bruke informasjonen til å bestemme hvilke tiltak som skal settes inn.

Tekstene kan inneholde

 • informasjon om hvor og når det er mest og minst forurensning i kommunen og viktige lokale kilder til luftforurensningen
 • informasjon om strakstiltak rettet mot en aktuell kortvarig hendelse eller om permanente tiltak mot en vedvarende forurensningssituasjon
 • lokale og stedsspesifikke råd om hvordan følsomme personer kan beskytte seg og sine
 • en avviksmelding, hvis det er avvik mellom prognosen for luftkvalitet og det kommunen selv erfarer er riktig forurensingsnivå
 • lenker til utfyllende informasjon på kommunens egne nettsider, for eksempel om hvordan kommunen planlegger og tilrettelegger for en bedre hverdag med lite luftforurensning.

Kommunen må vurdere om varslingstjenesten er en egnet formidlingskanal for institusjoner som sykehjem og helseinstitusjoner eller om de skal få råd gjennom egne kanaler.

Form på teksmeldingene

Tekstmeldingene bør være

 • mest mulig relevante for kommunens forurensningssituasjon og de helseeffekter og helseråd som følger av det
 • troverdige og dokumenterbare
 • korte og presist slik at de er egnet for smarttelefon eller nettbrett
 • enkelt skrevet slik at de er lette å forstå for aktuelle brukergrupper

 

Eksempler

 • Veiene [navn] er støvdempet. Forurensingsnivået er derfor moderat forurenset langs veiene [navn].
 • Vegvesenet bruker vasket sand når de strør E6 gjennom [navn] sentrum. Det skal motvirke svevestøv.
 • I [navn] sentrum bør folk i kveld være varsomme med å fyre med ved fordi kaldluften blir liggende i ro. De som allikevel må fyre, bør fyre med åpne ventiler.
 • Det blir innført miljøfartsgrense på veiene [navn] fra og med i morgen [dato]. Det skal motvirke svevestøv.
 • Veiene [navn] er støvdempet. Forurensingsnivået er derfor moderat forurenset langs veiene [navn].
 • Vegvesenet bruker vasket sand når de strør E6 gjennom [navn] sentrum. Det skal motvirke svevestøv.
 • I [navn] sentrum bør folk i kveld være varsomme med å fyre med ved fordi kaldluften blir liggende i ro. De som allikevel må fyre, bør fyre med åpne ventiler.
 • Det blir innført miljøfartsgrense på veiene [navn] fra og med i morgen [dato]. Det skal motvirke svevestøv.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid