Ligger ikke innhold under denne overskriften på Miljøkommune.

Hvordan bruker du grafene?

Navnet på valgte målestasjon for luftkvalitet står øverst på blått felt. Under navnet står tidsperioden for gjeldende grafer.

Grafer viser konsentrasjonen av forurensningskomponentene

  • svevestøv (PM10 og PM2,5)
  • nitrogendioksid (NO2)
  • ozon (O3)

Komponentene vises både som målt og beregnet luftkvalitet, det vil si spredningsberegninger. Forurensningsnivået er basert på et modulert utslipp av eksos, veistøv, vedfyring, industri, skip og langtransportert forurensning.

Værrelaterte grafer har gyldighet for det stedet målestasjonen står. Grafene bygger på beregnede værprognoser produsert av Meteorologisk institutt (MET).

Hvordan bruker du kartet

Kartutsnittet tar utgangspunkt i hvilken kommune varslingsoperatøren går inn som. Representerer han/hun Stavanger kommune er kartutsnittet Stavanger.

Da får du dette bildet:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid