Det er bare den personen kommunen peker ut som kontaktperson for Luftkvalitet i Norge, som kan administrere varslingstjenesten til kommunen.

Kommunens kontaktperson

  • skal være ansatt i kommunen og organisert i linjen under rådmannen
  • bør tilhøre en enhet i kommunen med forvaltningsansvar knyttet til luftkvalitet
  • er kontaktleddet til de statlig etatene som har ansvaret for Luftkvalitet i Norge

Kommunens kontaktperson kan gi autorisasjon til den eller de som skal være varslingsoperatører og skal følge disse opp. Det er varslingsoperatøren som skriver de supplerende tekstmeldingene på vegne av kommunen.

For å kunne melde inn en kontaktperson, endre kontaktperson eller be om å kunne skrive supplerende tekstmeldinger, må kommunen

fylle ut det samme skjemaet som er nevnt innledningsvis
sende på epost til Statens vegvesen (firmapost-vd@vegvesen.no) <Anita: Gjelder dette forstsatt?>

Miljødirektoratet gir kontaktpersonene i de kommunene som ønsker å varsle tilgang til miljodirektoratet.no (adgang.miljodirektoratet.no). Kontaktpersonen får da tildelt et brukernavn og et passord sammen med en teknisk veileder om de aktuelle administrasjonsrettighetene. Da kan vedkommende legge inn navnene på den/de som skal være varslingsoperatører for kommunen.

Statens vegvesen forvalter listen over kontaktpersoner og kommuner som kan skrive tekstmeldinger.

Varslingsoperatørens skriver de supplerende tekstmeldingene.

Varslingsoperatørene:

  • trenger ikke være ansatt i kommunen
  • er teknisk knyttet opp mot løsningen gjennom navn, epostadresse og personlig brukernavn og passord
  • skal opptre på vegne av kommunen og i henhold til mandatet fra kommunen som er gitt av kommunens kontaktperson

Det er en fordel om en eller flere av operatørene tilhører en enhet som har ansvaret for strakstiltak. Det at operatøren står nær en beslutning om å igangsette tiltak eller å utløse en beredskapsplan, gjør prosessen effektiv.

<Lenke til trinn under om å lage beredskapsplan>

Erfaringer med organisering av arbeidet med varsling av luftkvalitet

Hvordan kommunen velger å organisere seg og hvem som får fullmakter er opp til kommunen selv.

Flere kommuner har valgt å gi rollen som kontaktperson til kommunelegen eller den etaten som organiserer kommunelegens ansvarsområde. Oppgaven med å gjennomføre strakstiltak er ofte gitt til teknisk etat hos kommunen og veieier.

I noen kommuner har miljøvernlederen og planmyndigheten fått ansvaret for å etablere permanente eller langsiktige tiltak.

Meteorologisk institutt lager også supplerende tekstmeldinger

Hvis meteorologene forventer værendring i forhold til (automatisk) varslet meteorologi, kan det påvirke prognosen for luftkvalitet. Meteorologene kan da legge ut supplerende tekstmeldinger som for eksempel:

  • det forventes en kraftigere bakkenær inversjon og lavere vindhastighet enn det som er gitt i værprognosen, noe som kan tilsi høyere NO2 -verdier enn prognosen.
  • fuktigere veibane enn det som er varslet gir forventning om lavere PM10 -verdier enn prognosen.
  • forventet økt vindhastighet vil gi mer luftblanding og dermed lavere PM2,5 -verdier enn prognosen.

Meteorologisk institutt lager varsler for kommunene Tromsø, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Lillehammer, Elverum, Bærum, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn og Skien.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid