Enkelte tiltak krever ikke søknad, mens andre tilfeller krever søknad om dispensasjon. Denne veiledninga gir råd om søknadsbehandling.

  1. 1 Avgjør om tiltaket er søknadspliktig
  2. 2 Behandle søknaden
  3. 3 Avslå eller innvilge søknaden?
  4. 4 Behandle eventuell klage
  5. 5 Hvis klagen tas til følge
  6. 6 Klagebehandling i Miljødirektoratet

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid