Behandle klage

Kommunen vurderer om klagen er fremsatt innen fristen og om klager har rettslig klageinteresse. Kommunen tar stilling til anførslene i klagen.