Nytt vedtak

Hvis kommunen tar klagen til følge, fattes et nytt vedtak i saken. Det må da gis ny klagerett på vedtaket.