Veileder: Behandle søknad om å utvide jakttiden for bever

Kommunen har myndighet til å utvide jakttiden for bever. En søknad om dette kan komme fra eksterne søkere, som for eksempel grunneiere eller grunneierlag.

  1. 1 Når kan jakttiden for bever reguleres?
  2. 2 Vurdere saken