Veileder: Kartlegge og overvåke kommunens beverkolonier

Det er viktig at kommunen har kartlagt og overvåket bever. Det er en forutsetning for å kunne regulere bestandene.

Kommunen bør digitalisere denne typen data, og gjøre dem tilgjengelige for andre aktører enn kommunen selv.

  1. 1 Tidspunkt for kartlegging
  2. 2 Innhente data
  3. 3 Digitalisere funn