Kartlegge om høsten

Kommunen kartlegger bever om høsten. Det skjer tidligst fra midten av oktober, rett etter at frosten har satt inn.