Veileder: Godkjenne bestandsplan eller bestandsplanområde

Forvaltning av elg og hjort i kommunen skjer etter en plan for et område som har en viss størrelse, og der jakt er tillatt.

  1. 1 Informasjon fra kommunen til søkeren
  2. 2 Krav til søknaden
  3. 3 Tildele fellingstillatelse
  4. 4 Tillate eller avslå søknaden?
  5. 5 Eventuell klage