Veileder: Godkjenne bestandsplan

Forvaltning av elg og hjort krever en bestandsplan. Kommunen skal behandle søknader om å godkjenne slike planer.

  1. 1 Krav til søknad om godkjenning av bestandsplan
  2. 2 Oppfyller søknaden krav til godkjenning?
  3. 3 Krav til behandlingen
  4. 4 Evaluere bestandsplan
  5. 5 Eventuell klage