Enkeltvedtak kan påklages

Kommunen skal behandle søknader om å godkjenne bestandsplaner innen 15. juni. Den samme fristen gjelder for søknad om endringer i allerede godkjent bestandsplan. Det følger av hjroteviltforskriften § 16. 

Formelle krav til beslutningen

Beslutningen i kommunen er et enkeltvedtak og skal begrunnes, enten det er en tillatelse eller et avslag.

En godkjenning skal 

  • fastsette fellingstillatelser for hele bestandsplanperioden.
  • inneholde informasjon om muligheten til å overføre et begrenset antall fellingstillatelser mellom år i perioden.

Se veilederen: Fatte enkeltvedtak (lenke)