Enkeltvedtak kan påklages

Kommunens beslutning er et enkeltvedtak og må begrunnes. Både godkjenning, avslag og tilbaketrekking av bestandsplan kan påklages av partene.

Fylkesmannen er klageinstans. Se hjorteviltforskriften § 36.