Veileder: Behandle søknad om å godkjenne vald

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneier. For å få tillatelse til å felle elg, hjort eller rådyr må området jakten skal utføres i godkjennes av kommunen.

  1. 1 Krav til opplysninger i søknaden
  2. 2 Oppfyller søknaden disse kravene?
  3. 3 Overholde behandlingsfristen
  4. 4 Eventuell klage