Søknaden behandles innen 15. juni

Kommunen skal behandle søknader om godkjenning av vald innen 15. juni. Det følger av hjorteviltforskriften § 11.

En godkjenning gjelder inntil kommunen trekker godkjenningen tilbake, eller jaktrettshaverne selv oppløser valdet.

Hvis kommunen avslår søknaden om godkjenning av vald, må dette begrunnes.