Veileder: Felle vilt av hensyn til sikkerhet og ferdsel