Kommunen varsler politiet og feller dyret i samarbeid med dem. Politiet kan omdirigere trafikk og tilskuere ved behov.

Kommunen varsler grunneier hvis fellingen skjer på privat eiendom.