Det er din plikt å melde fra

Du skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og delta i de tiltakene som uhellet gir grunn til.

Følg denne sjekklista:

  1. Få oversikt over eventuelle skadde personer, og gi førstehjelp.
  2. Ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
  3. Ring Politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen.

Varslingsplikten gjelder uansett om du er med eller uten skyld i trafikkuhellet.

  • Merk påkjørselssted – dette for å kunne spore skadede dyr.
  • Følg aldri etter et skadet dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjør ettersøkshundens arbeid.

Ansvarlige myndigheter ved påkjørsel på veg

Alle disse etatene bør ha gjensidig kontakt for å unngå missforståelser om hvordan dyret skal håndteres.

Ansvarlige myndigheter ved påkjørsel på jernbane