Veileder: Tildele fellingstillatelse til elg, hjort og rådyr

Kommunen kan gi fellingstillatelse for elg, hjort og rådyr, forutsatt at området jakta skal foregå i er godkjent som vald.

Denne veilederen gjelder ikke godkjenning av vald, men den veilederen finner du her:

  1. 1 Krav til søknaden
  2. 2 Hvilke krav er knyttet til bestandsplan?
  3. 3 Tildele fellingstillatelser
  4. 4 Rapportere resultat av felling