Fellingstillatelser

Det er ikke nødvendig å søke om fellingstillatelse for godkjente vald hvert år. 

Kommunen registrerer antall tillatte felte dyr i Hjorteviltregisteret.