Veileder: Håndtere skadet eller sykt vilt utenfor ordinær jakt

Kommunen får en henvendelse om sykt eller skadd vilt. Hvordan skal saken håndteres, og av hvem?

Dyr skal ikke utsettes for unødige lidelser. Det kan av dyreetiske hensyn være behov for å avlive vilt som er skadet utenom ordinær jakt. Prinsippene i dyrevelferdsloven ligger til grunn for all avliving av vilt.

Denne veilederen gjelder ikke ettersøk eller hvis storvilt er skadet under ordinær jakt. Da gjelder denne veilederen: Ettersøk av skadet storvilt.

 

  1. 1 Vurdere å avlive sykt eller skadd vilt
  2. 2 Ofte stilte spørsmål til kommunen
  3. 3 Vurdere å anmelde forholdet?