Veileder: Regulere jakttiden for hjortevilt

Kommunen har mottatt en henvendelse om å regulere jakttida for hjortevilt, eller ser selv behov for det.

  1. 1 Når kan jakttiden for hjortevilt reguleres?
  2. 2 Kommunen vurderer saken
  3. 3 Fylkeskommunen vurderer søknaden