Skal søknad også sendes til fylkesmannen?

Påfyll av sand til en kunstig sandstrand krever som regel tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven og fra fylkesmannen etter forurensningsloven.

Dersom tiltaket krever tillatelse etter forurensningsloven, skal tiltakshaver sende en søknad til fylkesmannen, i tillegg til den som sendes til kommunen.

Sende søknad til to myndigheter?

Det er ønskelig at tiltakshaver sender søknadene etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven samtidig, slik at kommunen og fylkesmannen kan starte saksbehandlingen på samme tidspunkt. Det er også en fordel for den som søker, som kan spare tid.

Hvilke opplysninger trenger fylkesmannen?

Informasjon om hva fylkesmannen trenger av opplysninger for å behandle søknaden finnes i Miljødirektoratets veileder Handtering_sediment_m350.pdf (PDF)

Der er også søknadsskjema.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid