Kommunen behandler søknader om fritak fra det generelle forbudet. Det kalles for dispensasjoner. I tillegg til å behandle slike saker, veileder kommunen  søkere og svarer på spørsmål om hvordan regelverket skal forstås.

Forbudet følger av motorferdselloven § 3.

  1. 1 Avgjøre om søknaden omfattes av motorferdselloven
  2. 2 Er formålet med kjøringen søknadspliktig eller ikke?
  3. 3 Vurdere søknaden
  4. 4 Eventuell klagebehandling

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid