Loven gjelder bare for motorferdsel i utmark og vassdrag. Kommunen må ta stilling til om ferdselen det søkes om ligger innenfor virkeområdet i loven. Det er omtalt i motorferdselloven § 2.

Hva betyr begrepene?

Kommunen må kjenne lovens definisjoner av sentrale begrep, for å avgjøre om saken ligger innenfor lovens virkeområde. Hak av og les mer om begrepene her:

Innenfor eller utenfor lovens virkeområde?

  • Hvis en søknad eller henvendelse ligger utenfor motorferdsellovens virkeområde, må kommunen informere søker om dette.
  • Hvis søknaden omfattes av motorferdselloven, må kommunen vurdere om formålet er søknadspliktig eller ikke. Se neste trinn i denne veilederen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid