Krav til kart

Løypene for snøskuter skal fastsettes i eget kart. Dette følger av nasjonal forskrift § 4 a andre ledd andre punktum.

Kartet viser hvor løypene er planlagt. Kartet inngår i kommunens vedtak om snøskuterløyper sammen med bestemmelsene om bruken av løyper. 

Dette skal produseres digitalt, som et geografisk datasett, og tilfredsstille reglene i den nasjonale standartden for geodata, kalt SOSI-standarden. Kartdata for snøskuterløyper skal kunne eksporteres og importeres som SOSI-filer. 

Kommunen legger inn etablerte snøskuterløyper i en nasjonal database:

Nasjonal database for snøskuterløyper

Miljødirektoratet har etablert en nasjonal database for snøskuterløyper. I den sammenheng har vi utarbeidet en produktspesifikasjon for motorferdsel i utmark.

Den stiller krav til struktur på data om løypene som rapporteres inn fra kommunene, og distribusjon av data til bruk i kommunal saksbehandling, det offentlige kartgrunnlaget (DOK).

Mer informasjon om databasen finner du i brev om etablering av nasjonal database for snøskuterløyper, av 16. november 2017. Kravspesifikasjonen finner du her. 

Miljødirektoratet ber om at produktspesifikasjonen benyttes, og at data rapporteres i henhold til denne.

Utarbeide forskriftsbestemmelser

Kommunen skal gi bestemmelser om bruken av løypene i forskriften som skal fastsettes. Et minimumskrav er at de omfatter regler om fartsgrenser og kjøretider. Hak av og les mer om hvilke bestemmelser som kan gis:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid