Avgrensninger

Det er tillatt å kjøre på vinterføre innenfor rammene kommunen har satt for bruk av snøskuterløypene. Bruk av andre kjøretøy enn snøskuter (beltemotorsykkel), som for eksempel ATV med påsatte belter, er ikke tillatt i løypene.

Med vinterføre menes mark som er dekket av naturlig vintersnø. Hele løypa må være dekket av et bærende snølag. Løypene kan ikke brukes når deler eller flekker i løypa ikke lenger er dekket av snø.

Ansvarsfordeling

Denne oversikten viser hvordan ansvaret er fordelt mellom ulike nivå av myndigheter.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid