Kommunen skal behandle søknader om dispensasjoner fra det generelle forbudet. I tillegg til å behandle slike saker, skal kommunen veilede søkere og svare på spørsmål om hvordan regelverket skal forstås.

  1. 1 Avgjøre om saken omfattes av motorferdselloven
  2. 2 Er formålet med kjøringen søknadspliktig eller ikke?
  3. 3 Vurdere søknaden
  4. 4 Eventuell klagebehandling

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid