Kommunen kan forankre prosessen i kommunen ved å gjøre et politisk vedtak om at prosessen skal begynne. Administrasjonen bør legge frem et forslag for kommunestyre eller bystyre, eller alternativt for planutvalg, formannskap eller tilsvarende. Her finner du en standardisert brevmal og du kan du lese mer om hva forslaget kan inneholde (lenke).