Kommunen kartlegger først eksisterende ferdselsårer og kartfester disse. Kartleggingen bør også omfatte hensyn som begrenser fremtidige tiltak. Innspill fra eksterne brukes til å kvalitetssikre kartet.