Miljødirektoratet anbefaler kommunen å lage en temaplan, som skal identifisere, utvikle og ivareta ferdselsårer. Mange er kjent med begrepet sti- og løypeplan, men få kommuner har til nå fulgt opp på dette. Det er nå utviklet en metode for å få på plass dette kunnskapsgrunnlaget og den presenteres i denne veilederen. Hva er en temaplan for kommunens ferdselsårer? Tilskuddsordninger for tilrettelegging av ferdselsårer og tilhørende anlegg