Foreslå og prioritere tiltak. Sjekkliste for analyse. Vurdere tiltak opp mot andre forhold. Vise til veilederen om naturvennlig tilrettelegging (lenke)